04/09/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 04/09/2018

Ngày: 04/09/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
HOA PHUONG 01 80 TINH BOT K5 VT   TAU
VINACOMIN HA NOI 117 KIM KHI K12A VT   KAC
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12 VT 06:00 BISCO
VAN HUNG 113 CONTS K12 VT 21:00 BISCO
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 19:00 VOMA
TÀU ĐẾN
HUONG DIEN 27 74 KIM KHI VT: 09:00 K4   TAU
EDGAR OLDENDORFF 180 KIM KHI HT: 05:00 K12C   FLC
VAN HUNG 113 CONTS VT: 02:00 K12 (Thay cầu) BISCO
LP HARMONY 97 KIM KHI HT: 15:30 K12B   S.SHINE
ERLYNE 190 THAN XA VT: 02:00 B6/8TL   L.THANH
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
AVALON SAI GON 60 TAU KHACH NB MM2 13:00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới