02/11/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 02/11/2018

Ngày: 02/11/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
JIAN HUI 182 NIL K12C VT   SUNRISE
THANH CONG 888 92 NIL K12A VT   SUN SHINE
VICTORIA 09 92 NIL K12 VT 00:30 SUNRISE.M
VINACOMIN CAM PHA 114 NIL K12 VT   KAC
HOANG THIEN PHU 88 75 NIL B45 VT   TAU
TÀU ĐẾN
             
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới