07/11/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 07/11/2018

Ngày: 07/11/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VAN HUNG 113 CONTS K12A VT 06:00 BISCO
OCEAN BRIGHT 106 NIL K12C VT 17:00 GS
TÀU ĐẾN
EM JADE 190 KIM KHI HT: 19:30 K12C   SUN RISE
VINALINES FREEDOM 138 NIL HT: 07:30 T2, HL, DEB   FLC
             
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
INDOCHINE II 66 TAU KHACH NB M4 17:00 SCC
MEKONG PRINCESS 63 TAU KHACH NB K1 17:00 SCC
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH NB K2 17:30 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới